Dịch vụ

Dịch vụ phát triển Phần mềm

Outsource phần mềm – gia công phần mềm. Với dịch vụ outsource phần mềm, chúng tôi sẽ đảm nhận một hay nhiều công đoạn khác nhau trong quá trình phát triển phần mềm của chính công ty bạn. Lợi ích lớn nhất của việc này là để cắt giảm khối lượng công việc cho nhân viên của bạn, giúp họ dành trọn sự tập trung vào các phần, các tính năng quan trọng của phần mềm.