Cổng thông tin cơ quan Chính phủ

Cổng thông tin cơ quan Chính phủ

Giải pháp Cổng thông tin điện tử Portal

  I. Tổng quan

Cổng thông tin điện tử -Portal là điểm truy cập tập trung duy nhất tích hợp các Kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng, phân phối tới người sử dụng thông qua một phương thức thống nhất và đơn giản trên nền tảng Web.

Giúp cơ quan, đơn vị tự tổ chức quản lý và công bố các thông tin chính thức qua giao diện web.

Giúp cho người dùng: tra cứu thông tin và thực hiện các nghiệp vụ, dịch vụ công do đơn vị chủ quản cung cấp

1. Điểm mạnh của giải pháp

Quy trình xuất bản thông tin linh hoạt, tùy biến cao có thể cấu hình nhiều cấp duyệt tin bài

- Có thể triển khai một hay nhiều ứng dụng trên cùng môi trường cài đặt, trên các mạng intranet và extranet.

- Có thế tích hợp thêm các module mới mà không ảnh hưởng tới hoạt động của cổng thông tin.

- Cung cấp bộ công cụ hỗ trợ sử dụng, biên tập tin bài mạnh mẽ, hỗ trợ sử dụng trên đa trình duyệt.

- Giải pháp an toàn, bảo mật thông tin lưu trữ dữ liệu.

- Nhắc việc qua Email, SMS.

- Áp dụng giải pháp phân tải và dự phòng cho hệ thống, đảm bảo tính sẵn sàng cao của hệ thống.

2. Lợi ích giải pháp

- Nâng cao hiệu quả làm việc và quản lý

- Đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu

- Khả năng cá nhân hoá, tùy biến giao diện

- Khả năng tích hợp nhiều loại thông tin

- Tuân theo Nghị định 43-CP, công văn số 1654 /BTTTT, Công văn số 3386/BTTTT-UDCNTT

- Tiết kiệm chi phí


09-03-2021

2139 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL