Khách hàng khối chính phủ

Khách hàng khối chính phủ

 • Các Bộ:
 1. Bộ Quốc phòng
 2. Bộ Công an
 3. Bộ Ngoại giao
 4. Bộ Tư pháp
 5. Bộ Tài chính
 6. Bộ Công Thương
 7. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 8. Bộ Giao thông vận tải
 9. Bộ Xây dựng
 10. Bộ Thông tin và Truyền thông
 11. Bộ Giáo dục và Đào tạo
 12. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 13. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 14. Bộ Nội vụ
 15. Bộ Y tế
 16. Bộ Khoa học và Công nghệ
 17. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 18. Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Các Cơ quan ngang Bộ:
 1. Văn phòng Chính phủ
 2. Thanh tra Chính phủ
 3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 4. Ủy ban Dân tộc
 • Các cơ quan thuộc Chính phủ:
 1. Đài Truyền hình Việt Nam
 2. Đài Tiếng nói Việt Nam
 3. Thông tấn xã Việt Nam
 4. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (từ năm 2018 trở thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam)
 5. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 6. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 7. Đại học Quốc gia Hà Nội
 8. Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
 9. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
 10. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 11. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp[6]


09-03-2021

2081 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL