Khách hàng ngành Giáo dục & Đào tạo

Khách hàng ngành Giáo dục & Đào tạo

Đại học Quốc gia Hà Nội

 1. Trường Đại học Công nghệ
 2. Trường Đại học Giáo dục
 3. Trường Đại học Kinh tế
 4. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 5. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 6. Trường Đại học Ngoại ngữ
 7. Trường Đại học Y Dược
 8. Trường Đại học Việt - Nhật
 9. Trường Quản trị Kinh doanh
 10. Trường Quốc tế
 11. Trường Đại học Luật
 12. Khoa Các khoa học liên ngành

Trường đại học, học viện trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 1. Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung
 2. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 3. Trường Đại học Công đoàn
 4. Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
 5. Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội
 6. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
 7. Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
 8. Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
 9. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh
 10. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì
 11. Trường Đại học Dầu khí Việt Nam
 12. Trường Đại học Đà Lạt
 13. Trường Đại học Đồng Tháp
 14. Trường Đại học Điện lực
 15. Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
 16. Trường Đại học Dược Hà Nội
 17. Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
 18. Trường Đại học Giao thông Vận tải
 19. Trường Đại học Hà Nội
 20. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
 21. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Đại học Việt - Pháp)
 22. Trường Đại học Kiên Giang
 23. Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
 24. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
 25. Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
 26. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
 27. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 28. Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
 29. Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
 30. Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
 31. Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam
 32. Trường Đại học Lao động - Xã hội
 33. Trường Đại học Luật Hà Nội
 34. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
 35. Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 36. Trường Đại học Mở Hà Nội
 37. Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
 38. Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
 39. Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
 40. Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
 41. Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
 42. Trường Đại học Ngoại thương
 43. Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
 44. Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang
 45. Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
 46. Trường Đại học Quy Nhơn
 47. Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 48. Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh
 49. Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
 50. Trường Đại học Sao Đỏ
 51. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
 52. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 53. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
 54. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
 55. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
 56. Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long
 57. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
 58. Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương
 59. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
 60. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
 61. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
 62. Trường Đại học Tài chính - Kế toán
 63. Trường Đại học Tài chính - Marketing
 64. Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
 65. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
 66. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
 67. Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh
 68. Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
 69. Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
 70. Trường Đại học Thương mại
 71. Trường Đại học Thủy lợi
 72. Trường Đại học Tôn Đức Thắng
 73. Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
 74. Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
 75. Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
 76. Trường Đại học Xây dựng miền Trung
 77. Trường Đại học Xây dựng
 78. Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
 79. Trường Đại học Y Hà Nội
 80. Trường Đại học Y Hải Phòng
 81. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
 82. Trường Đại học Y khoa Vinh
 83. Trường Đại học Y tế Công cộng
 84. Trường Đại học Y Dược Thái Bình
 85. Trường Đại học Y-Dược Cần Thơ
 86. Trường Đại học Việt - Đức


17-10-2022

451 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL