Ngày 1: Giới thiệu về Prompt Engineering trong qua trình làm việc với các công cụ AI.

1.Lý thuyết:

Prompt Engineering là kỹ thuật thiết kế và tối ưu hóa các yêu cầu (prompts) để mô hình AI trả lời một cách chính xác và hữu ích. Việc viết prompt rõ ràng, cụ thể và cung cấp đầy đủ ngữ cảnh giúp AI hiểu đúng yêu cầu và đưa ra phản hồi chính xác, từ đó tối ưu hóa hiệu suất làm việc.
Tầm quan trọng của Prompt Engineering :
- Hiệu quả cao hơn: Một prompt tốt giúp AI hiểu rõ hơn yêu cầu của bạn, dẫn đến câu trả lời chính xác và hữu ích hơn.
- Tiết kiệm thời gian: Giảm thiểu số lần phải thử nghiệm lại hoặc tinh chỉnh câu hỏi, tiết kiệm thời gian và công sức.
- Tối ưu hóa kết quả: Đạt được kết quả tốt nhất từ mô hình AI bằng cách cung cấp thông tin rõ ràng và chi tiết.

2. Ví dụ

Không tốt: "Giải thích về AI."
Lý do: Quá chung chung, không rõ ràng yêu cầu cụ thể.

Tốt: "Giải thích cách thức hoạt động của mô hình GPT-4 trong việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên và ứng dụng của nó trong công việc hàng ngày."

Lý do: Cụ thể, rõ ràng và cung cấp ngữ cảnh.

3. Bài tập

Bài tập 1: Viết một prompt yêu cầu AI giải thích khái niệm "Học sâu" (Deep Learning) và cung cấp ngữ cảnh cụ thể.
Gợi ý: "Giải thích khái niệm Học sâu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và các ứng dụng chính của nó, bao gồm xử lý hình ảnh và ngôn ngữ tự nhiên."

Bài tập 2: Sửa lỗi trong các prompt mơ hồ sau:

"Hãy giải thích về khoa học."

Sửa lại: "Hãy giải thích về các lĩnh vực chính trong khoa học và những đóng góp của chúng cho xã hội."

"Tại sao mọi người lại học AI?"
Sửa lại: "Tại sao việc học AI trở nên quan trọng trong thời đại công nghệ số hiện nay?"

"Làm thế nào để thành công?"

Sửa lại: "Làm thế nào để đạt được thành công trong sự nghiệp phát triển phần mềm?"

Lưu ý : Công cụ sử dụng là ChatGPT: Truy cập chatgpt.com và bắt đầu chat hoặc tải app ChatGPT trên điện thoại để thực hành ngay.


Jul 02, 2024

0 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL