Ngày 1:Khái Niệm Ánh Sáng và Bóng Tối (Chiaroscuro)

AI Imagine Ngày 1:Khái Niệm Ánh Sáng và Bóng Tối (Chiaroscuro)

1. Khái niệm và diễn giải:

Chiaroscuro là kỹ thuật sử dụng ánh sáng và bóng tối để tạo ra độ sâu và sự kịch tính trong tác phẩm nghệ thuật. Phương pháp này thường được sử dụng để làm nổi bật các chi tiết và tạo sự tương phản mạnh mẽ giữa các phần sáng và tối.

2. Use case:

Chiaroscuro thường được sử dụng trong các bức chân dung và cảnh nội thất để tạo ra hiệu ứng ba chiều và tăng cường cảm xúc.

3. Prompt ví dụ:

Prompt 1: "Create a portrait of a woman in a dark room with a single light source illuminating her face, highlighting the chiaroscuro effect."

Prompt 2: "Generate an image of a medieval knight standing in a dimly lit castle hall, with light streaming through a narrow window, creating sharp contrasts of light and shadow."


Jul 02, 2024

0 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL