Muốn học ngành trí tuệ nhân tao (AI), học sinh phổ thông phải chuẩn bị gì?

Muốn học ngành trí tuệ nhân tao (AI), học sinh phổ thông phải chuẩn bị gì?
 
Đầu tiên chúng ta phải hiểu ngành AI hiện tại và tương lai học gì?
 
1/ Hiện tại: chỉ là một ngành nhỏ của ngành computer. Học sinh dĩ nhiên là học về lập trình, thuật toán,...xử lý ảnh, video....mô hình, thống kê.
 
2/ Tương lai: ngành AI tách riêng và học sinh, bên cạnh cũng học những kiến thức trên, phải học thêm các phần khác:
 
2-1/ lập trình dành riêng cho AI (khác nhiều với hiện tại và hoàn toàn khác với lập trình ứng dụng trong ngành computer science)
 
2-2/ phần cứng (hardware) cho robot và AI. Phần này sẽ được chuyển từ ngành điện tử, kỹ thuật máy tính và tự động sang. Phần mới về phần này đang xuất hiện.
 
2-3/ Học một nền toán chuyên dùng cho AI mà hiện tại đang được dạy trên bậc master, PhD.
 
2-4/ học kiến thức cơ bản một số ngành khác như Y Khoa, Sinh, Hoá, Tài Chính, Kinh Tế.....vì ngành AI không đứng riêng một mình. Một học sinh chỉ biết có computer sẽ không giỏi ngành AI được.
 
2-5/ một phần hoàn toàn mới là học về chiến tranh AI trên không gian mạng. Cách đánh và cách phòng thủ. Phần này là quan trọng cho một quốc gia. Nước nào xây dựng được đội ngủ này, nước đó sẽ an toàn trong tương lai.
 
Dựa trên những gì đã bàn luận trên, học sinh phổ thông muốn theo ngành AI phải:
 
1/ học tốt các môn toán như: Algebra 1,2, Calculus, và đặc biệt là statistics. Bên cạnh đó phải học đủ các môn science khác như : Lý, hoá, sinh, trái đất....
 
2/ học tốt môn computer tại trường high school và có thể thi AP Computer (A và Principle)
 
3/ theo dõi thông tin về ngành AI trên các tạp chí chuyên ngành phù hợp lứa tuổi của mình.
 
Dĩ nhiên, cuối cùng là học tốt tiếng Anh.
 
Chúc học sinh luôn thành công.
#Nhomdonghanh chia sẻ từ Nhân tài việt


Oct 02, 2023

20 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL