So sánh chương trình Cambridge và Pearson Edexcel

 

Dear các phụ huynh,
Với các PH đã đồng hành với group từ lâu, chắc PH không còn xa lạ gì với chương trình Cambridge cũng như lộ trình học Cambridge quốc tế. Gần đây em có viết bài giới thiệu về chương trình Pearson Edexcel, cũng là một chương trình quốc tế đến từ Anh Quốc dạy IGCSE và A Level.
Để giúp PH phân biệt được hai chương trình này, em xin phép lên bài cụ thể so sánh hai chương trình.

Chương Trình Cambridge Và Pearson Edexcel Là Gì?

Trước hết chúng ta cần hiểu rõ hai chương trình này:
  • Chương trình Cambridge quốc tế là chương trình giáo dục được xây dựng dựa trên hệ thống giáo dục Anh Quốc, được triển khai cho học sinh lứa tuổi từ Tiểu học, Trung học tới Tú tài và quản lý bởi Cơ quan Đánh giá Giáo dục Quốc Tế Cambridge (Cambridge Assessment International Education – CAIE), Anh Quốc.
  • Chương trình Pearson Edexcel quốc tế là chương trình giáo dục được xây dựng dựa trên hệ thống giáo dục Anh Quốc, được cấp cho học sinh lứa tuổi từ học sinh Tiểu học, Trung học đến Tú tài, được cấp bằng bởi Hội đồng khảo thí Pearson Edexcel trực thuộc tập đoàn giáo dục Pearson, Anh Quốc.
Từ khái niệm này chúng ta có thể thấy rõ điểm chung và khác biệt cơ bản của hai chương trình:
  • Giống nhau: Đều là chương trình giáo dục quốc tế được xây dựng dựa trên hệ thống giáo dục Anh Quốc, đến từ Anh Quốc và dành cho học sinh lứa tuổi từ Tiểu học, Trung học tới Tú tài.
  • Khác nhau: Hội đồng khảo thí, quản lý và cấp bằng (CAIE và Pearson Edexcel).

Đi Vào So Sánh Cụ Thể, Mời Phụ Huynh Xem Hình Ảnh

Trong bài này, em sẽ đi vào so sánh tổng quan ở bậc THPT và Tú tài của hai chương trình.
Trong năm tới, trường Nisai sẽ dạy thêm chương trình Pearson song song với Cambridge, có thêm các môn single science để tăng lựa chọn cho HS khi chọn môn học. Khi đó em sẽ lên bài so sánh các môn học để PH theo dõi.
 
 
 
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/4564924543574991/permalink/7175727825827970/


May 05, 2024

6 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL