Những Chương Trình Siêu Hay Để Đạt Học Bổng Du Học - Nắm Ngay Để Chủ Động Apply!"

Những Chương Trình Siêu Hay Để Đạt Học Bổng Du Học - Nắm Ngay Để Chủ Động Apply!
 
 

Bạn có thể tham khảo các chương trình ngắn hạn, khoá học, và tình nguyện như sau:

 1. Chương trình tài trợ toàn phần đi Mỹ & Cambodia: https://hannahed.co/asiafoundationdevelopmentfellows/

 2. Chương trình khác đi Mỹ, hạn chót 7/8: https://www.ysealipfp.org/

 3. Khóa học về Cyber Security miễn phí: https://vi.khanacademy.org/college.../an-toan-internet

Học bổng đủ các bậc học:

 1. British Council IELTS Prize 2023 nhiều bậc học: https://www.facebook.com/photo/?fbid=670223171816363&set=a.559549122883769

 2. Học bổng chính phủ Cuba: https://www.facebook.com/photo/?fbid=669768718528475&set=a.559549119550436

 3. Học bổng Chevening của chính phủ Anh sẽ mở đầu tháng 9.

 4. Học bổng ANU nhóm G8 Úc cho Đại học & Cao học: https://hannahed.co/hocbonganuuc/

 5. Học bổng trường Tasmania Úc cho Thạc sĩ & Phd, hạn chót tầm tháng 9: https://hannahed.co/hocbongtoanphantasmaniauc/

 6. Học bổng trường Lund Thuỵ Điển: https://www.facebook.com/photo/?fbid=672984678206879&set=a.559549119550436

 7. Học bổng trường ETH Zurich Thuỵ Sĩ: https://www.facebook.com/photo/?fbid=672696714902342&set=a.559549119550436

 8. Học bổng trường APU Nhật Bản: https://www.facebook.com/photo/?fbid=667668225405191&set=a.559549119550436

 9. Học bổng ADB Nhật Bản: https://www.facebook.com/photo/?fbid=669101738595173&set=a.559549119550436

 10. Học bổng Vững Bước Tương Lai cho học sinh, sinh viên Việt Nam: https://www.facebook.com/photo/?fbid=669700651868615&set=a.559549122883769

 11. Trường VinUni cho bậc Đại học, đang có Speed Application xét duyệt nhanh cho các em có điểm thi THPT: https://hannahed.co/maianhkinhnghiemxinhbvinuni/

Cơ hội thực tập:

 1. Thực tập tại KPMG & Deloitte: https://www.facebook.com/photo/?fbid=672867614885252&set=a.559549119550436

 2. Thực tập tại Bosch Global Software Technologies Vietnam: https://www.facebook.com/photo/?fbid=671262111712469&set=a.559549122883769

 3. Thực tập tại NIke: https://www.facebook.com/photo/?fbid=668048432033837&set=a.559549122883769

 4. Cơ hội việc làm tại DSQ Anh: https://www.facebook.com/photo/?fbid=671785021660178&set=a.559549122883769

Các bạn nhanh chóng tìm hiểu và chủ động apply để bắt kịp các chương trình hấp dẫn này. Chúc bạn thành công trong việc nắm bắt cơ hội học bổng và thực tập này!


Aug 16, 2023

4 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL