Danh sách các mẫu phiếu sử dụng trong phần mềm TestSheet Reader

Download: TestSheetReader - TEX Vietnam

Mẫu phiếu thi tốt nghiệp THPT - 2025

Tham khảo thêm hướng dẫn điền phiếu 2025:

Mẫu phiếu điểm trắc nghiệm: 100 câu, 60 câu

     

Mẫu phiếu điểm tự luận


Tham khảo thêm mẫu phiếu quét phần mềm ClassQR

 


May 16, 2024

7 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL