AITALK: Phần mềm quản lý đào tạo: học viện, các trung tâm dạy học

Phần mêm quản lý đào tạo- học và thi trực tuyến: dành cho các học viện, trung tâm giáo dục, trung tâm dạy học

 

Đăng ký sử dụng: Công nghệ đổi mới giáo dục (aitalk.vn)

Phần mềm quản lý đào tạo được thiết kế để cung cấp giải pháp toàn diện cho việc quản lý và vận hành trung tâm đào tạo (toán, lý, hóa..., luyện thi,  giáo dục quốc phòng, thể thao,.... ), các học viện giáo dục quy mô nhỏ. Với các tính năng từ tạo lộ trình học tập đến quản lý tài chính, phần mềm giúp cải thiện hiệu quả công việc, tối ưu hóa quy trình và nâng cao trải nghiệm cho học viên và nhân viên. Đặc biệt, phần mềm hỗ trợ quản lý học tập, quản lý hóa đơn, và quản lý nhân sự, đáp ứng mọi nhu cầu của trung tâm đào tạo hiện đại.

Tên Chức Năng Mô Tả Chung
Chương trình đào tạo

Cho phép xây dựng các lộ trình học cá nhân hóa, theo dõi tiến trình học của học viên. 

Thiết lập phòng học Cho phép cấu hình và quản lý các phòng học vật lý hoặc trực tuyến.
Tạo lớp học Tạo và quản lý các lớp học, bao gồm cả việc phân bổ giáo viên và học viên.
Quản lý học viên Quản lý thông tin, theo dõi tiến trình và đánh giá kết quả học tập của học viên.
Quả lý kỳ thi Tích hợp chức năng tổ chức, quản lý kỳ thi và đánh giá học viên.
Tổ chức lớp học trực tuyến Cho phép giáo viên tích hợp các bài giảng, bài kiểm tra hỗ trợ quá trình giảng dạy trên lớp.
Điểm danh Cho phép điểm danh học viên một cách nhanh chóng và chính xác, hỗ trợ điểm danh theo QR code,nhận dạng khuôn mặt
Quản lý nhân sự  Quản lý thông tin, phân công công việc và theo dõi hiệu suất làm việc của nhân viên.
Cài đặt cấu hình Tùy chỉnh cài đặt phần mềm để phù hợp với nhu cầu cụ thể của trung tâm.
Quản lý tài chính Quản lý các giao dịch tài chính, bao gồm phiếu thu và phiếu chi.

Các chức năng này cung cấp một hệ thống quản lý đào tạo toàn diện, giúp học viện, trung tâm giáo dục hoạt động hiệu quả và chuyên nghiệp

Một số hình ảnh sản phầm:

Hình ảnh 1: Quản lý khóa học- lớp học

Hình ảnh 2: Quản lý bảng điểm

Hình ảnh 3: Thiết kế mãu in bằng cấp, chứng chỉ


Mar 03, 2024

27 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL

Comments