SmartTest online: Phần Mềm Quản Lý Ngân Hàng Câu Hỏi - Đề thi- Phân Tích Câu Hỏi

Phần Mềm Quản Lý Ngân Hàng Câu Hỏi: trắc nghiệm, tự luận. Hệ thống dành cho KHẢO THÍ quản lý tại các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước.

MỘT SỐ TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM

Link video sản phẩm

 • Số hóa ngân hàng câu hỏi từ dữ liệu nhập vào từ file Word/Excel.
 • Hỗ trợ nhiều dạng câu hỏi: trắc nghiệm một đáp án, trắc nghiệm nhiều đáp án, tự luận, trắc nghiệm đúng/sai, trả lời ngắn/diễn khuyết.
 • Tạo kho ngân hàng câu hỏi theo chủ đề hoặc khung chương trình, cho phép phân loại câu hỏi.
 • Các tính năng tra cứu: phân công soạn, khung đề, câu hỏi.
 • Nhận tệp dữ liệu câu hỏi.

 

 Hình ảnh 1: Ngân hàng câu hỏi

Hình ảnh 2: Hệ thống các câu hỏi

Hình ảnh 3: Kho ngân hàng đề thi

2. Phân tích đề thi- câu hỏi

 • Phân tích đề thi, từng câu hỏi theo các tham số IRT, độ khó độ phân biệt, câu bỏ trống..
 • Đưa ra đượckết quả ước lượng độc lập tham số câu hỏi.
 • Đánh giá,  quy đổi năng lực thí sinh về điểm chuẩn.
 • So sánh độ khó của đề thi và năng lực thí sinh
 • Đưa ra được hàm thông tin , hàm điểm thực của đề thi.
 • Đưa ra hàm thông tin, hàm đặc trưng của từng câu hỏi

Một số hình ảnh phân tích:

Hình ảnh 1: So sánh độ khó của đề thi và năng lực thí sinh

Hình ảnh 2: Đồ thị hàm thông tin

Hinh ảnh 3: Phân tích các tham số câu hỏi

Hình ảnh 4: Phân tích hàm đặc trưng câu hỏi

 

3. Quyền Riêng Tư và Phân Quyền:

 • Các cán bộ, giáo viên, bộ môn hoặc khoa, nếu được phân quyền, có thể tạo ngân hàng câu hỏi cá nhân mà không ai khác có thể truy cập.
 • Họ có khả năng gán quyền xem và xử lý ngân hàng câu hỏi của họ cho người khác.

 

 


Feb 21, 2024

134 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL

Comments