So sánh 2 môn IGCSE Combined Science và IGCSE Coordinated Science

Tiếp tục series các môn học tương tự mà vẫn khác biệt ở bậc IGCSE, hôm nay em lên bài về hai môn đặc biệt đáng chú ý cho các bạn học khoa học tự nhiên. So sánh hai môn này sẽ giúp các gia đình có cái nhìn rõ ràng hơn về hai lựa chọn này và quyết định phù hợp với nhu cầu và mục tiêu cá nhân.
Hai môn học này có điểm chung lớn nhất có thể nhìn thấy từ tên, đó là đều sẽ dạy kiến thức về các môn khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh). Còn về điểm khác nhau thì mời PH đọc bên dưới.

CẤU TRÚC KHÓA HỌC

IGCSE Combined Science (Khoa học tổng hợp):
 • Cấu trúc: Khóa học này kết hợp nội dung cơ bản của ba môn khoa học (Vật lý, Hóa học, và Sinh học) trong một chương trình duy nhất. Nội dung của mỗi môn được giảm bớt và đặt ở mức cơ bản để phù hợp với khung thời gian của một khóa học, điều này giúp học sinh có thể tiếp cận được cả ba môn mà không bị quá tải.
 • Khối lượng học: Tương đương 1 IGCSE, học sinh sẽ được cấp một điểm IGCSE sau khi hoàn thành khóa học.
IGCSE Coordinated Science (Khoa học tích hợp):
 • Cấu trúc: Cũng bao gồm ba môn Vật lý, Hóa học, và Sinh học nhưng với mức độ chi tiết và sâu hơn. Chương trình này được thiết kế để cung cấp một nền tảng chuyên sâu hơn, chuẩn bị cho học sinh các khóa học tiếp theo ở cấp A-Level hoặc tương đương.
 • Khối lượng học: Tương đương 2 IGCSE, học sinh sẽ được cấp một điểm GCSE sau khi hoàn thành khóa học.

CÁCH CHẤM ĐIỂM

IGCSE Combined Science (Khoa học tổng hợp):
 • Đánh giá học sinh qua bài thi viết, thường bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và một vài câu hỏi tự luận Các câu hỏi này kiểm tra kiến thức cơ bản và khả năng áp dụng các khái niệm khoa học trong các tình huống thực tế.
 • Điểm số của môn là điểm trung bình ba môn Lý-Hóa-Sinh của học sinh trong tất cả ba môn khoa học.
IGCSE Coordinated Science (Khoa học tích hợp):
 • Cũng đánh giá học sinh qua bài thi viết nhưng với mức độ khó cao hơn và câu hỏi đánh giá sâu hơn về hiểu biết và khả năng phân tích.
 • Có thể có các bài kiểm tra thực hành hoặc thí nghiệm để đánh giá khả năng thực hành của học sinh.

ĐỊNH HƯỚNG HỌC SINH

IGCSE Combined Science (Khoa học tổng hợp):
 • Dành cho cho học sinh không định hướng học sâu và phát triển theo lĩnh vực khoa học tự nhiên sau này hoặc những học sinh muốn có thêm thời gian cho các môn học khác.
 • Thích hợp cho học sinh muốn học kiến thức đa dạng nhưng không cần quá sâu.
IGCSE Coordinated Science (Khoa học tích hợp):
 • Phù hợp với những học sinh đam mê khoa học, có dự định theo đuổi các ngành nghề liên quan đến khoa học tự nhiên hoặc công nghệ.
 • Là môn học cần thiết cho những học sinh muốn có nền tảng kiến thức vững chắc để học lên các môn A Levels sau này.

KẾT LUẬN

Dù đều dạy cho học sinh kiến thức khoa học tự nhiên, IGCSE Combined Science và IGCSE Coordinated Science có sự phân hóa và khác biệt khá rõ về khối lượng kiến thức cũng như định hướng cá nhân của học sinh. Qua bài này, mong rằng PH sẽ hiểu rõ hơn về 2 môn học và có được sự lựa chọn phù hợp cho các bạn.
 
Source: https://www.facebook.com/groups/4564924543574991/permalink/7534476473286435/


May 02, 2024

5 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL