21 trang web và ứng dụng cho môn viết- Những sách hay để dạy viết - Thu Hồng

21 WRITING APPS AND WEBS- 21 TRANG WEB VÀ ỨNG DỤNG CHO MÔN VIẾT- Những sách hay để dạy viết

Đã rất nhiều bạn cả ở Mỹ và Việt Nam hỏi Thu Hồng về những trang web hay để học viết.

Sau đây là danh sách những trang web và ứng dụng để học viết, từ tiểu học đến trung học. Danh sách gồm 21 trang web, ứng dụng, nền tảng trực tuyến ...; được chia thành 3 phần chính. Mỗi trang web hay ứng dụng mình sẽ ghi thông tin về khối lớp học và chi phí.

Những nền tảng và cộng đồng học viết online

Writing platforms and communities

 • Write About: dành cho học sinh lớp 1-12. Chỉ miễn phí khi dùng thử
 • BoomWriter: dành cho học sinh lớp 3-8. Có cả 2 hình thức sử dụng- miễn phí và trả phí
 • Edublogs: dành cho học sinh lớp 3-12. Có cả 2 hình thức sử dụng- miễn phí và trả phí
 • StoriumEdu: dành cho học sinh lớp 3-12. Chỉ miễn phí khi dùng thử
 • ThinkCERCA: dành cho học sinh lớp 3-12. Có cả 2 hình thức sử dụng- miễn phí và trả phí
 • Writable: dành cho học sinh lớp 3-12. Chỉ miễn phí khi dùng thử
 • NaNoWriMo Young Writers Program: dành cho học sinh lớp 4-12. FREE- miễn phí

Kể chuyện và làm sách

Storytelling and Book Makers

 • Tell About This: dành cho học sinh lớp Pre-K - 1. Chỉ miễn phí khi dùng thử
 • WriteReader Classroom: dành cho học sinh lớp Pre-K -1. FREE- miễn phí
 • Write About This: dành cho học sinh lớp Pre-K - 5. Trả phí
 • My Story School eBook Maker: dành cho học sinh lớp K-5. Trả phí
 • Scribble Press- Creative Book Maker for Kids: dành cho học sinh lớp K-5. Trả phí
 • Storybird: dành cho học sinh lớp K-12. Có cả 2 hình thức sử dụng- miễn phí và trả phí
 • Me: A Kid's Diary: dành cho học sinh lớp 2-5. Trả phí
 • Shadow Puppet Edu: dành cho học sinh lớp 2-12. FREE- miễn phí
 • StoryJumper: dành cho học sinh lớp 2-8. FREE- miễn phí
 • Book Creator: dành cho học sinh lớp 3-12. Có cả 2 hình thức sử dụng- miễn phí và trả phí

Dành cho các bạn nhỏ giáo dục đặc biệt cũng như các bạn nhỏ khác

For Special Needs Students

 • Kid in Story Book Maker: dành cho học sinh lớp Pre-K - 1. Trả phí
 • Read & Write: dành cho học sinh lớp K-12. Chỉ miễn phí khi dùng thử
 • Pictello: dành cho học sinh lớp 1-5. Trả phí
 • CAST UDL Book Builder: dành cho học sinh lớp 1-7. FREE- miễn phí

Mặc dù các công cụ trực tuyến hỗ trợ rất nhiều trong việc khơi gợi hứng thú và giúp các em học viết, nhưng Thu Hồng vẫn tin rằng phải trực tiếp viết ra giấy theo kiểu truyền thống, rồi có người xem và sửa cho mới thực sự hiệu quả.

Những cuốn sách sau có thể giúp các bạn muốn đi theo kiểu truyền thống này. Ngoại trừ cuốn đầu tiên là hàng loạt những đề bài/writing prompts, những cuốn sau đều là những cuốn sách gối đầu giường cho giáo viên cũng như phụ huynh khi dạy viết. Thu Hồng đã từng liên tục dùng những cuốn này khi mới ra đi dạy. Mình đặc biệt thích cuốn số 3, 4, và 5.

 • 642 Big Things to Write About: https://amzn.to/34k2iz7
 • Engaging Young Writers- Pre School-Grade 1: https://amzn.to/2YRgSx5
 • Talking, Drawing, Writing- Lessons for Our Youngest Writers: https://amzn.to/2EpZC8y
 • Interactive Writing: https://amzn.to/36K7DBE
 • Words Matter: https://amzn.to/2th4RoL
 • Writing Essentials: https://amzn.to/2PVZlzw

Xem thêm những bài liên quan như sau:

Tổng hợp những bước của quá trình viết: https://www.facebook.com/1369440936405733/posts/1966530030030151/

Tổng hợp các trang web nghe truyện online: https://www.facebook.com/1369440936405733/posts/2709826982367115/

Youtube video: https://youtu.be/4juxwKbZf38


Aug 12, 2023

5 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL