Đọc để làm gì?

Hình ảnh được tạo theo prompt 3

Người không thích đọc hoàn toàn có thể đặt câu hỏi: "Đọc để làm gì?". Nếu chúng ta nói "Đọc để có tri thức. Đọc để thành đạt. Đọc để biết cách hơn người.Đọc để biết làm giàu. Đọc để biết giáo lý của Phật", họ có thể hỏi "Vậy thì đọc tiểu thuyết, đọc kịch, đọc thơ, đọc tùy bút, truyện ngắn để làm gì?"

Thực ra đọc cũng như tu chính là lựa chọn phong cách sống. Lý do là để thành A La Hán, Phật, Nhập Niết Bàn, Nhập Định, Trí Huệ Bát Nhã,... rất phập phù, không có gì chắc chắn, hàng tỷ người tu, chưa từng có bằng chứng ai là A La Hán, chưa nói đạt được quả cao hơn nữa. Nghe nói có 28 tầng, nhưng người nói hay viết điều đó đã từng tới đó chưa. Tới rồi thì ngu gì quay về đây viết sách, thuyết pháp cho bọn người trần mắt thịt. Tu là một cách sống được lựa chọn, đọc cũng là một cách sống được lựa chọn khác. Đọc để thành nhà thông thái, cũng như tu thành Chánh Đẳng Chánh Giác xác suất rất thấp, chưa bằng một phần tỷ của xác suất trúng số độc đắc, vì người trúng số nhìn thấy cũng nhiều, người tu thành cách gì đó chưa nghe thấy người nào có tên tuổi địa chỉ.

Là một phong cách sống có nghĩa là không thể sống mà không làm vậy, bởi không đọc sẽ không phải là sống với người thích đọc sách, không tu cũng sẽ không là sống với tu sĩ. Đã là phong cách sống, đọc cũng như tu cũng là nhắm tới phẩm hạnh, bởi vì có đọc cho có, và có tu hú.

Nói rộng hơn đọc và tu ở một mức nào đó cũng là sự gánh vác và truy tầm văn hóa. Để những người không đọc cũng chẳng tu dễ hiểu: người kinh doanh, lập công ty cũng là gánh vác và truy tầm kinh tế. Đã gánh vác thì phải dấn thân. Dấn thân thì cô đơn và cần sự an ủi. Giấc mộng thành A La Hán, Nhập định, Chánh Đẳng Chánh Giác đều là những tham vọng hiền lành, có tác dụng an ủi. Đọc cho ta thấy một nơi chốn ẩn náu, tị nạn, để an ủi. Cũng như vua Midas đếm vàng hay nhà kinh doanh xem sao kê tài sản.

Nói cho cùng đọc có lẽ thoát tục hơn cả, chẳng có mục tiêu gì, chỉ là sống không thể không đọc. Nhưng lợi ích mang lại có lẽ lại lớn hơn cả: đó chính là độc lập suy nghĩ, tự do tư tưởng và đó chính là hạnh phúc lớn lao nhất. Có lẽ ai đó sẽ nói tôi đang quá lời. Cũng chẳng sao. Ai có tai thì nghe.

 


Jul 06, 2024

0 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL