SMARTTEST online: Phần mềm TỔ CHỨC THI trắc nghiệm - tự luận online

Phần mềm tổ chức thi trắc nghiệm - tự luận online. Hệ thống dành cho KHẢO THÍ quản lý các trường Cao Đẳng, Đại học để đánh giá năng lực, tổ chức các kỳ thi cấp trường...

MỘT SỐ TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM

Link Video sản phẩm

Link quy trình

Thi trực tuyến dành cho sinh viên:

 

1. Giám sát Phòng Thi Trực Tuyến:

 • Giám thị có thể xem thông tin cơ bản của thí sinh như số báo danh, họ tên, ngày sinh.
 • Theo dõi số lượng thí sinh đã vào thi, chưa vào thi, và đã nộp bài.
 • Giám sát hành vi vi phạm của thí sinh và có thông báo đến giám thị.

2. Điều Khiển Ca Thi Trực Tuyến:

 • Cán bộ coi thi có thể xem, tìm kiếm, mở, tạm dừng, kết thúc, sửa đổi thông tin, và xem thống kê chi tiết về các ca thi trực tuyến..

3. Tính Năng Quản Lý Thi:

 • Cho phép tạo các kỳ thi, môn thi trong một đợt tổ chức
 • Cho phép bắt đầu và kết thúc bài thi, xuất bài làm và kết quả điểm.
 • Quản lý thông tin đề thi, danh sách thí sinh, giám thị, phòng thi và thời gian thi.
 • Giám sát trạng thái thi của thí sinh (đang làm, mất kết nối, đã nộp...) và quá trình làm bài.
 • Khôi phục bài thi khi có sự cố.
 • Cảnh báo vi phạm như mở tab mới, sử dụng ứng dụng không liên quan, tra cứu internet.
 • Xác thực khuôn mặt để phát hiện gian lận thi hộ.
 • Xử lý vi phạm quy chế thi.

Một số hình ảnh phần mềm:

Hình ảnh 1: Tổ chức thi

Hình ảnh 2: Giám sát thí sinh thi

Hình 3: Màn hình thi trực tuyến của thí sinh

 

 


Feb 21, 2024

41 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL

Comments