Danh sách các mẫu phiếu sử dụng trong phần mềm TestSheet Reader

Download phần mềm: https://testsheetreader.com/answersheets

Nhóm zalo trao đổi: Zalo - Nhóm TestsheetReader

Download: TestSheetReader - TEX Vietnam

Mẫu phiếu thi tốt nghiệp THPT - 2025

Tham khảo thêm hướng dẫn điền phiếu 2025:

Mẫu phiếu điểm trắc nghiệm: 100 câu, 60 câu

     

Mẫu phiếu điểm tự luận


Mẫu phiếu kiểm tra 60 câu in trên khổ giấy A5

Tham khảo thêm mẫu phiếu quét phần mềm ClassQR

 

 


May 16, 2024

2 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL