Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Tô Phiếu Trả Lời Thi Tốt Nghiệp THPT - 2025

Download phần mềm: https://testsheetreader.com

Lưu ý: Hướng dẫn này dành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với ba dạng thức trắc nghiệm mới.

Phần A: Thông Tin Cá Nhân và Bài Thi

 • Chép thông tin:

Cẩn thận sao chép tất cả thông tin từ phiếu dự thi vào phiếu trả lời trắc nghiệm, bao gồm:

 • Họ và tên
 • Số báo danh
 • Ngày thi
 • Môn thi (Toán)
 • ... (các thông tin khác nếu có)
 • Lưu ý: Viết rõ ràng, chính xác và cẩn thận nhất là phần số báo danh và mã đề thi để tránh sai sót trong quá trình chấm điểm.

Phần B: Ba Phần Trắc Nghiệm

Phần 1: Trắc Nghiệm Nhiều Phương Án Lựa Chọn

 • Hình thức: Mỗi câu hỏi có 4 phương án (A, B, C, D), chọn 1 phương án đúng nhất.
 • Cách làm:
 • Đọc kỹ câu hỏi và phân tích các phương án: Chọn phương án mà bạn cho là chính xác nhất.
 • Tô đáp án:
 • Tìm vị trí câu hỏi tương ứng trên phiếu trả lời.
 • Tô kín ô tròn tương ứng với đáp án bạn đã chọn. Ví dụ: Nếu bạn chọn đáp án D cho câu 1, hãy tô kín ô tròn ở vị trí "Câu 1" và cột "D".

Phần 2: Trắc Nghiệm Đúng - Sai

 • Hình thức: Mỗi câu hỏi có 4 ý (A, B, C, D), cần xác định mỗi ý là Đúng hay Sai.
 • Cách làm:
 • Đọc kỹ câu hỏi và phân tích từng ý: Xác định tính đúng sai của mỗi ý (A, B, C, D).
 • Tô đáp án:
 • Tìm vị trí câu hỏi tương ứng trên phiếu trả lời.
 • Ý đúng: Tô kín ô tròn dưới cột "Đúng" tương ứng với ý đó.
 • Ý sai: Tô kín ô tròn dưới cột "Sai" tương ứng với ý đó.
 • Lưu ý: Cách tính điểm: Điểm số của phần này KHÔNG phải chia đều cho 4 ý.
 • Đúng 1 ý: 0.1 điểm
 • Đúng 2 ý: 0.25 điểm
 • Đúng 3 ý: 0.5 điểm
 • Đúng 4 ý: 1 điểm

Không phân biệt độ khó: Điểm số chỉ dựa trên số lượng ý đúng, không quan trọng ý đó dễ hay khó.

Phần 3: Trắc Nghiệm Trả Lời Ngắn

 • Hình thức: Cần viết đáp án (con số, ký hiệu,...) vào phiếu trả lời.
 • Cách làm:
 • Giải câu hỏi: Tìm ra đáp án cuối cùng (có thể là số, biểu thức,...).
 • Viết đáp án:
 • Giới hạn ký tự: Chỉ được viết tối đa 4 ký tự cho mỗi đáp án.
 • Quy tắc viết: Viết từ trái sang phải, bắt đầu từ ô trống đầu tiên.
 • Ví dụ:

Đáp án là 10: Viết số 1 vào ô đầu tiên, số 0 vào ô thứ hai, hai ô còn lại để trống.

Đáp án là -1.4: Viết dấu "-" vào ô đầu tiên, số 1 vào ô thứ hai, dấu "." vào ô thứ ba, số 4 vào ô thứ tư.

 • Tô đáp án:
 • Tìm vị trí ký tự tương ứng trên phiếu trả lời (phần riêng dành cho dạng này).
 • Tô kín ô tròn bên dưới mỗi ký tự của đáp án.

Lưu ý chung:

 • Dụng cụ: Sử dụng bút chì đen để tô cho dễ sửa chữa nếu cần.
 • Cách tô: Tô kín ô tròn, không tô lem ra ngoài.
 • Kiểm tra: Xem lại kỹ phiếu trả lời trước khi nộp bài để tránh những sai sót đáng tiếc.

Chúc các bạn tự tin và thành công trong kỳ thi THPT!

 

 

 

 


May 16, 2024

15 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL