Tài liệu homeschool toán học miễn phí cho học sinh mầm non đến THPT

Em xin tổng hợp một số nguồn tài nguyên homeschool miễn phí hỗ trợ các con trong việc học toán đại số và hình học tốt hơn. Các chương trình dưới đây bao gồm đa dạng loại tài liệu (từ textbook, video, worksheet, v.v. cho đến những trò chơi tư duy).

Kính mời bố mẹ cùng tham khảo và lựa chọn ra nguồn tài liệu thích hợp với cấp độ, phong cách và sở thích học tập của con ạ. Nếu tính năng Facebook Group không hỗ trợ PH truy cập link trên post đầy đủ, bố mẹ có thể xem tại bình luận ạ em sẽ cập nhật lại khi được admin duyệt. Cảm ơn admin và các bố mẹ.

*Lưu ý: Những nguồn ký hiệu C có đi kèm với giáo dục theo tôn giáo (Christian), những nguồn tài nguyên khác trung lập và đa dạng cho mọi học sinh.

 1. At Home Middle School (lớp 6 đến lớp 8): https://www.athomemiddleschool.com/
 2. Comprehensive School Mathematics Program (mầm non đến lớp 6): https://stern.buffalostate.edu/
 3. Easy Peasy All-in-One Homeschool (lớp 1 đến lớp 12) C: https://allinonehomeschool.com/
 4. EdX (lớp 10 đến lớp 12): https://www.edx.org/learn/math
 5. Everyday Arithmetic (lớp 2 đến lớp 8): https://revivalacres.com/2021/08/10/free-homeschool-math-curriculum/
 6. Flipped Math (lớp 8 đến lớp 12): https://www.flippedmath.com/
 7. Free Math Program (lớp 1 đến lớp 5): https://www.freemathprogram.com/members1/index.htm
 8. The Good and the Beautiful (mầm non đến lớp 7) C: https://www.goodandbeautiful.com/free-homeschool-math-curriculum/
 9. HippoCampus (lớp 8 đến lớp 12): https://www.hippocampus.org/HippoCampus/Algebra%20%26%20Geometry
 10. Khan Academy (mầm non đến lớp 12): https://www.khanacademy.org/
 11. Light & Salt Learning (GED): https://www.lightandsaltlearning.org/ged-math-crash-course
 12. MasterMath (lớp 6 đến lớp 9): https://mastermath.info/
 13. Match Fish Tank (lớp 3 đến lớp 12): https://www.fishtanklearning.org/curriculum/math/#courses
 14. Math is Fun (mầm non đến lớp 12): https://www.mathsisfun.com/links/index-curriculum.html
 15. Math & YOU (lớp 9 đến lớp 12): https://math.andyou.com/
 16. Mathematics Enhancement Programme (mầm non đến lớp 2): https://www.cimt.org.uk/projects/mep/index.htm
 17. Modern States (lớp 10 đến lớp 12): https://modernstates.org/freshman-year-free/
 18. Number Stories (mầm non đến lớp 1):
 • Tập 1: https://archive.org/details/curriculumfounda01stud/mode/2up
 • Tập 2: https://archive.org/details/curriculumfounda02stud/mode/2up
 1. NWT Literacy Council (lớp 5 đến lớp 12): https://www.nwtliteracy.ca/index.php/resources/youth-and-adult-literacy
 2. Olney’s Primary Arithmetic (lớp 1 đến lớp 4): https://www.cyncesplace.com/free-old-time-math-book-olneys/
 3. OpenStax (lớp 9 đến lớp 12): https://freedomhomes Xem trướcchooling.com/free-openstax-textbooks/
 4. Plain and not so Plain (lớp 2 đến lớp 9): https://plainandnotsoplain.com/free-schooling-resources/
 5. School Yourself (lớp 8 đến lớp 12): https://schoolyourself.org/
 6. Siyavula Math Textbooks (lớp 7 đến lớp 12): https://freekidsbooks.org/maths-and-science-textbooks-for-high-school-by-siyavula/
 7. ST Math (Mầm non đến lớp 8): https://www.stmath.com/homeschool-math
 8. Zearn Math (mầm non đến lớp 5): https://www.zearn.org/

 


Jun 20, 2024

2 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL