Ngày 5: Khái Niệm Màu Sắc (Color)

1. Khái niệm và diễn giải:

Màu sắc là yếu tố quan trọng trong mỹ thuật, được sử dụng để truyền tải cảm xúc, thiết lập tâm trạng, và tạo ra sự hài hòa hoặc tương phản trong tác phẩm. Màu sắc có thể được chia thành ba loại chính: màu sơ cấp (đỏ, xanh lam, vàng), màu thứ cấp (được tạo ra bằng cách pha trộn các màu sơ cấp), và màu trung tính (đen, trắng, xám).

2. Use case:

Màu sắc được sử dụng trong mọi thể loại nghệ thuật từ hội họa, thiết kế đồ họa, đến trang trí nội thất để tạo ra các hiệu ứng thị giác khác nhau. Màu sắc có thể gợi lên những cảm xúc khác nhau và có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm trạng của người xem.
Lần tới khi gõ prompt , thử thêm yêu cầu cụ thể về màu sắc như dùng những màu gì , tính chất màu...

3. Prompt ví dụ:

- Prompt 1: "Create an image of a vibrant Vietnamese street market at dusk, using warm and cool colors to capture the lively atmosphere. Use rich, saturated colors for the market stalls and softer, cooler tones for the background sky."

- Prompt 2: "Generate an image of a serene Vietnamese countryside landscape during sunrise, using a palette of soft pastels. Emphasize the gentle transition of colors in the sky and the lush greenery of the fields to create a tranquil and peaceful scene."
- Prompt 3 : " Surrealistic children's photography, lunar New Year character posters, a beautiful viet nam dressed in gorgeous ao dai ha noi, 5 years old, with a smileon her face, surrounded by a huge golden dragon, withmany red envelopes floating beside her, Red and goldthemes are festive "

Màu sắc là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong nghệ thuật, giúp nghệ sĩ và nhà thiết kế tạo ra các tác phẩm độc đáo và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến người xem.


Jul 02, 2024

0 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL