Thực hành vẽ hình ảnh trên AI- Ngày 7: Khái Niệm Kết Cấu (Texture)

1. Khái niệm và diễn giải:

Kết cấu là bề mặt của một đối tượng, cảm giác khi chạm vào hoặc nhìn thấy. Trong mỹ thuật, kết cấu có thể được tạo ra bằng cách sử dụng các kỹ thuật vẽ khác nhau để mô phỏng bề mặt của các chất liệu khác nhau như gỗ, kim loại, vải, và nhiều chất liệu khác. Kết cấu có thể là thực tế (cảm nhận được khi chạm vào) hoặc ảo (chỉ có thể cảm nhận qua thị giác).

2. Use case:

- Kết cấu thường được sử dụng trong hội họa, điêu khắc và thiết kế để tăng tính chân thực và hấp dẫn của tác phẩm. Trong nghệ thuật số, kết cấu có thể được sử dụng để thêm chi tiết và chiều sâu cho các hình ảnh.

3. Prompt ví dụ:

Prompt 1: "Create an image of a Vietnamese girl wearing a traditional conical hat (nón lá) with a weathered, aged wood texture. Show the worn and rustic surface to highlight its vintage and historical feel."

- Prompt 2: "Create an image of a Vietnamese girl wearing a traditional conical hat (nón lá) with a detailed, intricate embroidery texture. Focus on the delicate stitches and patterns to showcase craftsmanship and cultural significance."

- Prompt 3:"Create an image of a Vietnamese girl wearing a traditional conical hat (nón lá) with a rough, stone texture. Emphasize the hard, uneven surface to create a unique, artistic interpretation."

4. Giải thích chi tiết hơn về kết cấu:

- Kết cấu thực tế:Là kết cấu mà bạn có thể cảm nhận bằng cách chạm vào, như kết cấu của vải, gỗ, hoặc đá. Trong nghệ thuật, kết cấu thực tế có thể được tạo ra bằng cách sử dụng các kỹ thuật như tráng lớp, điêu khắc, hoặc in nổi.

- Kết cấu ảo: Là kết cấu mà bạn chỉ có thể cảm nhận qua thị giác, như kết cấu được vẽ hoặc in trên một bề mặt phẳng. Trong nghệ thuật số, kết cấu ảo thường được tạo ra bằng cách sử dụng các công cụ kỹ thuật số để thêm chi tiết và chiều sâu cho hình ảnh.

5. Ứng dụng thực tiễn:

- Hội họa:Sử dụng các kỹ thuật vẽ khác nhau để mô phỏng các kết cấu khác nhau trên bề mặt tranh.
- Điêu khắc: Tạo ra các kết cấu khác nhau trên bề mặt tác phẩm điêu khắc để tăng tính chân thực và sự hấp dẫn.
- Thiết kế nội thất:Sử dụng kết cấu để tạo ra các không gian thú vị và phong phú về mặt thị giác và cảm giác.
- Nghệ thuật số:Sử dụng kết cấu ảo để thêm chi tiết và chiều sâu cho các hình ảnh số.
- Kết cấu là một yếu tố quan trọng trong mỹ thuật, giúp nghệ sĩ và nhà thiết kế tạo ra các tác phẩm sống động và chân thực, làm cho người xem có thể cảm nhận được bề mặt và chất liệu của các đối tượng trong tác phẩm.


Jul 02, 2024

0 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL